הרשמה לפרוייקט


חבר כלבבי תשפ"ב- אזור המרכז

בתי אומנה לכלבים הממתינים לאימוץ

הגש מועמדות היום ההרשמה תסתיים ב-18/12/2021

חובה למלא את שאלון ההרשמה + לצרף קורות חיים