הרשמה לפרוייקט


פרויקט העשרה - אזור דרום וירושלים

מטרת התכנית הינה חיזוק מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית באמצעות העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים

ההרשמה נסגרה כניסה לרשומים

חובה לצרף קורות חיים