הרשמה לפרוייקט


פרויקט העשרה- אזור מרכז

מטרת התכנית הינה חיזוק מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית באמצעות העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים

ההרשמה נסגרה כניסה לרשומים

חובה לצרף קורות חיים