הרשמה לפרוייקט


פרויקט העשרה תשע"ו - סמסטר ב'

מתן הרצאות בלתי פורמאליות לאזרחים ותיקים

ההרשמה נסגרה כניסה לרשומים

את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות. אלו יעבירו הדרכה לציבור האזרחים ותיקים בתחומים הקשורים לתחום הלימודים שלהם, באם יתאפשר, ואם לא תהיה ההדרכה בתחומי האקטואליה. הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש, כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

כל סטודנט יעשה במהלך סמסטר ב' 60 שעות בתמורה למלגה על סך 2,500 ש"ח

* תתאפשר הגדלת המלגה בהתאם להגדלת מספר שעות הפעילות.

**הקבלה לפרויקט מותנית במעבר ראיון אישי והינה על בסיס מקום פנוי.

שימו לב- מדובר בפעילות בשעות הבוקר עד הצהריים ברוב המרכזים